Kancelariua Adwokacka Wróbel & Wilczek

“Odkąd spory między ludźmi przestały być rozstrzygane siłą, istnieją
adwokaci. Nie wynaleziono nic bardziej odpowiedniego, ponad
postawienie między stronami a sędziami ludzi, których zawodem byłaby
obrona interesów stron procesowych.”

Fernand Payen
Kancelaria Adwokacka

Oferta

KLIENCI INDYWIDUALNI

 

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie sporządzania pism procesowych, umów, opinii prawnych, konsultacji prawnych, reprezentowania interesów stron przed organami postępowania przygotowawczego (m. in. Prokuraturą i Policją), sądami oraz organami administracji publicznej i innymi instytucjami, prowadzenia negocjacji oraz uczestnictwa w mediacjach, jak również egzekucji należności.

Usługi skierowane do Klientów indywidualnych obejmują m. in. następujące dziedziny:


1. prawo karne, prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe, prawo karne wykonawcze

2. postępowanie w sprawach nieletnich (postępowanie opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawcze)

3. prawo cywilne

4. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

5. prawo administracyjne

 

Kancelaria oferuje dogodny system rozliczeń dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Wysokość honorarium uzależniona jest od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy.