Kancelariua Adwokacka Wróbel & Wilczek

“Odkąd spory między ludźmi przestały być rozstrzygane siłą, istnieją
adwokaci. Nie wynaleziono nic bardziej odpowiedniego, ponad
postawienie między stronami a sędziami ludzi, których zawodem byłaby
obrona interesów stron procesowych.”

Fernand Payen
Kancelaria Adwokacka

Oferta

PODMIOTY GOSPODARCZE

 

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie sporządzania umów, uchwał i innych aktów, pism procesowych, opinii prawnych, konsultacji prawnych, reprezentowania interesów stron przed organami postępowania przygotowawczego (m.in. Prokuraturą i Policją), sądami oraz organami administracji publicznej i innymi instytucjami, prowadzenia negocjacji oraz uczestnictwa w mediacjach, jak również egzekucji należności.

Usługi skierowane do podmiotów gospodarczych obejmują m. in. następujące dziedziny:

1. prawo karne, prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe, prawo karne gospodarcze


2. prawo cywilne (w tym także prawo własności intelektualnej, prawo wekslowe, prawo konkurencji)

 
3. prawo handlowe

4. prawo pracy

 

5. prawo administracyjne

 

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną oferując dogodny system płatności dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Rozliczenia możliwe są zarówno w systemie miesięcznego ryczałtu, jak również w oparciu o czas pracy wykonanej na rzecz Klienta w systemie płatności godzinowej.